Säkerhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen

För att producera fasadtegel av hög kvalitet behövs folk som tycker om sitt arbete. Våra anställda är därför mycket viktiga för oss. Därför är säkerhet, hälsa och  välbefinnande på arbetsplatsen väldigt viktigt. Genom bra städrutiner och moderna utsugssystem säkerställs en arbetsmiljö som är så dammfri som möjligt. För leveransen av vårt tegel samordnar vi tegelpaketet med de mekaniska transporterna på byggarbetsplatserna.

Begränsa miljöskador i mark, vatten och luft

Vår fabrik uppfyller de strängaste kraven för utsläpp av rökgaser. Vi använder en rökgasreningsanläggning som filtrerar bort eventuella sotpartiklar från rökgaserna. Med vårt eget vattenreningsverk kan vi återanvända sköljvattnet i produktionsprocessen. Vi värnar även om landskapet i våra utvinningsområden. Det gör vi genom att se till att utvinningsområdena byggs om på ett sätt så att naturen kan återställas igen. Vi ser också till att användningen av miljöfarliga ämnen i fabriken hålls till ett minimum.

Tillstånd att använda cookies

Den här webbplatsen använder funktionella, statistiska sociala medie- och andra cookies. Om du vill välja vilka cookies och skript som kan användas kan du ändra dina inställningar nedan.

Mer information finns i vår sekretess- och cookie-policy.