I vår strävan efter lägsta möjliga energiförbrukning visar vi att effektiv produktion och miljöomsorg kan gå hand i hand. Vi har två värmeväxlare för att utnyttja den värme som frågörs från rökgasen och omvandla den till ny energi. Restvärmen som frigörs under avsvalninsprocessen återanvänds i torkrummet. Via ett energiövervakningssystem vi håller noga koll på hur många kubikmeter gas vi använder när vi bränner tegelstenarna.

Solpaneler är det senaste tillskottet inom ramen för hållbart företagande. Drygt 30 000 m2 av vår lagerplats är sedan 2019 försett med tak. Taket är försett med 7 140 solpaneler som till stor del tillgodoser vårt elbehov.

Tillstånd att använda cookies

Den här webbplatsen använder funktionella, statistiska sociala medie- och andra cookies. Om du vill välja vilka cookies och skript som kan användas kan du ändra dina inställningar nedan.

Mer information finns i vår sekretess- och cookie-policy.