På grund av hagelskador var vi tvungna att helt byta ut taket på ugnshallen. Det nya taket isolerades sedan samtidigt. Eftersom isoleringen fungerade så bra kunde vi inte göra oss av med värmen från kraftvärmeväxlarn, så vi behövde extra el under högbelastningstider. Denna extra el genererar vi nu med solpaneler.

Genom att täcka vår lagerplats skyddas inte bara vårt tegel utomhus, utan vi kan även leverera teglet i optimal skick. Detta förhindrar att stenarna blir gröna på grund av avlagringar när de förvaras utomhus och/eller att förpackningen skadas av vädret. Genom att leverera torra stenar kan arbetet utföras snabbare.

Ett tak är också miljövänligt; snart kommer det att behövas mindre plast för att packa våra fasadstenar. Nästan hälften av taket på 30 000 m2 är försett med solpaneler som tillsammans med 28 växelriktare som genererar 2 2848 MWh, vilket är mer än en fjärdedel av den energi vi behöver för att hålla fabriken igång.

Har du frågor om vårt företag?

Ta gärna kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna vidare.

Kontakta oss

Tillstånd att använda cookies

Den här webbplatsen använder funktionella, statistiska sociala medie- och andra cookies. Om du vill välja vilka cookies och skript som kan användas kan du ändra dina inställningar nedan.

Mer information finns i vår sekretess- och cookie-policy.