Bra skyddsåtgärder vidtas ofta inte under pressen av ett snävt byggschema och hög arbetstakt. Under ogynnsamma väderförhållanden är bindningsprocessen i murbruket dålig och lösliga ämnen kan finnas kvar i murbruket och/eller fogbruket. Dessa binds normalt när härdningsprocessen fortskrider på rätt sätt. Ämnen som finns i tegelstenen kan också leda till beläggning på grund av kraftig nederbörd.

Både på våren och hösten, efter några torra soliga dagar, föregångna av en lång blöt period, transporteras de ämnen som ännu inte är bundna via kapilärer till stenens yta.

När avdunstats finns en vit beläggning kvar på det färska murverket (se bilder nedan). 

Det finns olika typer av behandling av vit beläggning på tegel. Vit beläggning förekommer nästan alltid på murverk som varit hårt utsatt för regn och sedan torkat. Kraftigt regn på färskt murverk löser upp fri kalk och restsulfater från murverket som kristalliseras på ytan när det torkar. Beroende på intensiteten regnar beläggning bort efter några månader eller några år. Under denna period kan beläggningen återkomma flera gånger. Vill man snabbt få bort beläggningen är den bästa metoden att först borsta bort beläggningen, helst torrt, (använd inte en stålborste). Resternade beläggning kan därefter tvättas bort med vatten. Upprepa behandlingen vid behov om beläggning kommer tillbaka.

Rengöring är krävs när det finns kalksten (kalciumkarbonat). Denna beläggning orsakas av karbonatisering av lösta kalkföreningar på murverkets yta. Lämpliga produkter för rengöring baserade på sulfaminsyra finns på marknaden. Följ alltid tillverkarens instruktioner. Användning av produkter som innehåller salt- och fosforsyra avråds starkt.

Information via KNB

Afbeedling 1

Bild.1 vit beläggning
Murverk absorberar vatten från murbruket och från regn under murningen. Lösliga ämnen förekommer främst i murbruket.

 

Afbeelding 2

Bild. 2. vit beläggning
Vatten löser upp ämnena och för dem genom murverket.

 

Afbeedling 3

Bild. 3. vit beläggning
Vattnet avdunstar och ämnena blir synliga på ytan som en vit beläggning.

Har du några frågor om vit beläggning?

Ta gärna kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna vidare.

Kontakta oss

Tillstånd att använda cookies

Den här webbplatsen använder funktionella, statistiska sociala medie- och andra cookies. Om du vill välja vilka cookies och skript som kan användas kan du ändra dina inställningar nedan.

Mer information finns i vår sekretess- och cookie-policy.